Skip to content →

Tag med Turkontoret

Turkontoret udbyder ca. 40 ture og 2 rejser om året efter “først-til-mølle-princippet” til aldersgruppen 60+. Vi er en medlemsdrevet forening, der holder til i Helsingør, men har medlemmer fra det meste af Sjælland.

Turbladet udkommer 3 gange om året med nye ture og rejser.  Bladet sendes til medlemmerne.

Klik her og se det nye nummer af Turbladet nr. 1 2018

Der er først-til-mølle princip ved køb og bestilling af de 12 nye ture her i webshoppen eller ved at bruge bestillingskuponen i Turbladet, der er sendt med post til Turkontorets medlemmer. HUSK bestillingsfristen på turene er senest 22. januar 2018.
Turkontorets 12 nye ture i  foråret 2018 er også omtalt i Helsingør Dagblad den 13/1.

————————————————————————————————————

Husk samtidigt at betale dit Årskontingent for 2018
Har du glemt dit medlemsnummer, så skriv  medlemsnr: 998, og vi finder dig.

————————————————————————————————————

Sådan køber eller bestiller du TURE og REJSER her i Turkontorets webshop.
Er du nybegynder på webshop – så klik her for en beskrivelse af, hvordan du køber eller bestiller dine ture og rejser.

————————————————————————————————————

Kom til Turkontorets generalforsamling
fredag den 26. januar 2018 kl. 14.00
i rundingen på Hamlet, Kronborgvej 1A, 3000 Helsingør.

DAGSORDEN:

1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Valg af referent
4 Bestyrelsens/formandens beretning
5 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
6 Fastsættelse af kontingent
7 Indkomne forslag
8 Valg i henhold til §5- valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er Vivi Søndergaard og Annette Hjelvang, begge ønsker genvalg
9 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslår Karljohan Larsen, Anne Jørgensen og Ann-Marie Elsrud
10 Valg af kasserer for 1 år
Karljohan Larsen ønsker genvalg
11 Valg af revisor og revisorsuppleant
Torben Andersen samt Ole Raae Andersen ønsker genvalg
12 Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
For at kunne stemme skal der være betalt kontingent for 2018. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
Der vil blive serveret en øl/vand på generalforsamlingen.
Se Turkontorets vedtægter her

Læs mere Om Turkontoret her